S-ROBOT

Soutěž robotiky a kybernetiky pro ZŠ

1. 12. 2021

se soutěží PC_ák

Soutěž o nejrychlejší vozítko plnící úkoly na stanovené dráze

Soutěž spočívá v sestrojení a naprogramování robotického vozítka stavebnice LEGO MINDSTORMS EV3 v jazyce NXT-G (lze i použít ROBOTC, NXC), které co nejrychleji splní stanovený úkol.

Soutěže se mohou zúčastnit žáci 8. a 9. tříd základních škol, kteří vytvoří 2 členná družstva.

Do soutěže se mohou přihlásit i školy, které s robotikou nemají žádné zkušenosti. Stavebnice budou soutěžícím zapůjčeny, programování vozítek se pod vedením odborných učitelů žáci naučí během školení v den soutěže.

Soutěžící si mohou přinést vlastní stavebnice, vozítka však jako ostatní soutěžící sestavují na místě. Pro soutěž jsou povoleny pouze základní sety, tj. bez rozšiřujících setů či komponent z jiných stavebnic. Ostatním soutěžícím budou stavebnice LEGO MINDSTORMS EV3 zapůjčeny v den soutěže.

Průběh soutěže:

Na začátku soutěže budou soutěžící seznámeni s pravidly soutěže a se soutěžním zadáním (zadání bude určeno v den soutěže). Dále proběhne krátké školení LEGO MINDSTORMS EV3 a výuka programování vozítka. Soutěžící pak budou mít stanovený čas na sestavení robotického vozítka dle zadání a vyzkoušení na cvičné trase. Při vlastní soutěži pak plní každé vozítko stanovený úkol na čas. Ze 2 soutěžních pokusů bude započítán nejrychlejší čas, zkušební časy nebudou do soutěže započítány.