S-ROBOT

Soutěž robotiky a kybernetiky pro ZŠ

29. 11. 2023

se soutěží PC_ák

Soutěž o nejrychlejší vozítko plnící úkoly na stanovené dráze

Soutěž spočívá v sestrojení a naprogramování robotického vozítka stavebnice LEGO MINDSTORMS EV3 v jazyce NXT-G (lze i použít ROBOTC, NXC), které co nejrychleji splní stanovený úkol.

Soutěže se mohou zúčastnit žáci 8. a 9. tříd základních škol, kteří vytvoří 2 členná družstva. Dvojice pracuje s jednou stavebnicí a jedním počítačem.

Do soutěže se mohou přihlásit i školy, které s robotikou nemají žádné zkušenosti. Stavebnice budou soutěžícím zapůjčeny, programování vozítek se pod vedením odborných učitelů žáci naučí během školení v den soutěže. Počet stavebnic k zapůjčení je však omezen.

Soutěžící si mohou přinést vlastní stavebnice, vozítka však jako ostatní soutěžící sestavují na místě. Pro soutěž jsou povoleny pouze základní sety LEGO MINDSTORMS EV3, tj. bez rozšiřujících setů či komponent z jiných stavebnic.

Průběh soutěže:

Na začátku soutěže budou soutěžící seznámeni s pravidly soutěže a se soutěžním zadáním (zadání bude určeno v den soutěže). Dále proběhne krátké školení LEGO MINDSTORMS EV3 a výuka programování vozítka. Soutěžící pak budou mít stanovený čas na sestavení robotického vozítka dle zadání a vyzkoušení na cvičné trase. Při vlastní soutěži pak plní každé vozítko stanovený úkol na čas. Ze 2 soutěžních pokusů bude započítán nejrychlejší čas, zkušební časy nebudou do soutěže započítány.