24. ročník

počítačové soutěže pro ZŠ

28. 11. 2018

Archiv posledních ročníků

PC_ák 2017
Ročník 2017
PC_ák 2016
Ročník 2016
PC_ák 2015
Ročník 2015
PC_ák 2014
2014
PC_ák 2013
2013
PC_ák 2012
2012
PC_ák 2011
2011

Z ohlasů na soutěž:

Jako každoročně i letos jsme nadšeni a vděčni za pořádání této soutěže.Znovu chci poděkovat za zoganizování soutěže, za hodnotné ceny pro žáky, za atmosféru a skvělý přístup učitelů a vedení školy. Přeji do dalších ročníků náklonnost sponzorů a mnoho úspěchů i celé vaší škole.

ZŠ Lanškroun, Al. Jiráska, PaedDr. Lenka Marková


Děkujeme za precizně připravenou soutěž a hezké ceny. DDM ALFA, Tomáš Bíško

DDM Pardubice, ALFA, Tomáš Bíško


Ráda bych poděkovala paní Reslové a celému kolektivu organizátorů za příjemnou atmosféru ve vaší škole a velmi dobrou organizaci celé soutěže. Sama jsem v letech 1995-2005 podobným způsobem připravovala "Počítačovou olympiádu" v okrese Ústí nad Orlicí a moc ráda na tyto roky vzpomínám. Nyní mohu díky vaší obětavé práci získávat cenné zkušenosti při setkání s ostatními učiteli a prožívat radost se svými žáky při samotném soutěžení.

ZŠ Ústí nad Orlicí, Komenského