24. ročník

počítačové soutěže pro ZŠ

28. 11. 2018

KategoriePřihlášeno žákůPočet volných míst
Grafický návrh3712
Tvorba www stránek610
Tvorba prezentace 8. třída3212
Tvorba prezentace 9. třída5017

Test znalostí ICT

Soutěžící všech kategorií nejprve na začátku soutěže vyplní 20 až 30 otázek týkajících se práce s počítačem a informačních technologií. Odpovědi (A,B,C,D) a čas jsou automaticky zaznamenány. Hodnotí se počet správných odpovědí a v případě stejného počtu bodů rozhoduje čas. I v této kategorii budou nejlepší soutěžící oceněni.

Grafický návrh

Počítačová grafika se v současnosti stává moderní a rozvíjející se oblastí s širokým spektrem působnosti. Zvládnutí základů zpracování grafiky na počítači je nutnou podmínkou jak pro využívání digitální fotografie, tak pro tvorbu webu, zpracování prezentací i pokročilou práci s textem. Bez výrazného pokroku v této oblasti není možný reálný rozvoj využívání výpočetní techniky při výuce.

Při soutěži žáci vytvoří na počítači obrázek, logo či plakát na zadané téma.

Hodnotí se originalita a estetická úroveň zpracování.

Software na učebnách - nutno zvolit v přihlášce: Adobe Photoshop a Ilustrator, CorelDraw a Corel PhotoPaint

Free software ke stažení na všech učebnách: Zoner Callisto 5, RealWorldPaint, IrfanView, XnView, Gimp, Malování

Tvorba www stránek

Prezentace firem, zájmových skupin i jednotlivců prostřednictvím internetu je dnes téměř samozřejmostí. Ne vždy se však setkáváme se stránkami na dobré úrovni jak po stránce obsahové tak estetické. Je třeba, aby školství podpořilo tuto oblast, motivovalo mladé tvůrce a současně jim ukázalo správnou cestu.

Nová podoba kategorie Tvorba www stránek:

Žáci spolu se zadáním dostanou webové stránky, které podle přesných pokynů doplní dalšími prvky, jako např. nadpisy, odstavce, číslované seznamy či seznamy s odrážkami, tabulky, odkazy, obrázky. Dále přesně podle vzoru v zadání vytvoří styly pro tyto prvky a upraví styly webové stránky, jako např. písmo, zarovnání textu, typ odrážky nebo číslování seznamu, barvy, rámečky, odsazení a okraje prvků, obrázek na pozadí, velikost obrázku, atd. Pomocí css také nastaví chování odkazů při najetí myší.

Dostupný software pro tvorbu www: Html a css editor PSPad, Editor css stylů Top Style Lite, Editor Sublime Text

Barevné schéma: ColorScheme2

Software pro úpravu obrázků: Zoner Callisto, Zoner Photo Studio, RealWorldPaint, IrfanView, XnView, Gimp, Malování

Knihovny: Html5shiv, JQuery

Příručky a nápovědy: Přehled html a css vlastností, Jak psát web, Kosek - www, JavaScript cookbook, JQuery help

Vše o html a css: O webu - během soutěže bude k dispozici pouze výše uvedený přehled html značek a css vlastností

Návody pro práci s doporučeným software: PSPad, TopStyleLite, IrfanView, XnView

Návody pro tvorbu webových stránek: HTML, CSS, Návrh webu v HTML5, Html5shiv

Tvorba prezentace

Zpracování přednášek, firemních či osobních informací a jejich předvedení prostřednictvím prezenčního programu je další důležitou oblastí. Obdobně jako u internetových stránek je důležitý jak obsah a struktura, tak estetické zpracování.

Žáci vytvoří prezentaci na zadané téma. Pro soutěžní práci dostanou k dispozici texty a obrázky, které upraví dle svého uvážení.

Hodnocení:

Dostupný software: MS PowerPoint, OpenOffice, LibreOffice, grafické editory IrfanView, XnView, Gimp, Malování