25. ročník

počítačové soutěže pro ZŠ

27. 11. 2019

KategoriePřihlášeno žákůPočet volných míst
Grafický návrh410
Tvorba plakátu2333
Tvorba prezentace 8. třída2120
Tvorba prezentace 9. třída390

Test znalostí ICT

Soutěžící všech kategorií nejprve na začátku soutěže vyplní 20 až 30 otázek týkajících se práce s počítačem a informačních technologií. Odpovědi (A,B,C,D) a čas jsou automaticky zaznamenány. Hodnotí se počet správných odpovědí a v případě stejného počtu bodů rozhoduje čas. I v této kategorii budou nejlepší soutěžící oceněni.

Grafický návrh

Počítačová grafika se v současnosti stává moderní a rozvíjející se oblastí s širokým spektrem působnosti. Zvládnutí základů zpracování grafiky na počítači je nutnou podmínkou jak pro využívání digitální fotografie, tak pro tvorbu webu, zpracování prezentací i pokročilou práci s textem. Bez výrazného pokroku v této oblasti není možný reálný rozvoj využívání výpočetní techniky při výuce.

Při soutěži žáci vytvoří na počítači vlastní obrázek na zadané téma.

Hodnotí se originalita a estetická úroveň zpracování.

Software na učebnách - nutno zvolit v přihlášce: Adobe Photoshop a Ilustrator

Free software ke stažení na všech učebnách: Zoner Callisto 5, RealWorldPaint, IrfanView, XnView, Gimp, Malování

Tvorba plakátu

Propagace akcí a dalších činností zajímavou a výstižnou grafickou podobou je dnes velmi ceněnou dovedností.

Žáci vytvoří plakát na zadané téma. K dispozici dostanou text a obrázky.

Hodnocení:

Software na učebnách - nutno zvolit v přihlášce: MS Word, Adobe Photoshop a Ilustrator

Free software ke stažení na všech učebnách: OpenOffice, LibreOffice, Zoner Callisto 5, RealWorldPaint, IrfanView, XnView, Gimp, Malování

Tvorba prezentace

Zpracování přednášek, firemních či osobních informací a jejich předvedení prostřednictvím prezenčního programu je další důležitou oblastí. Obdobně jako u internetových stránek je důležitý jak obsah a struktura, tak estetické zpracování.

Žáci vytvoří prezentaci na zadané téma. Pro soutěžní práci dostanou k dispozici texty a obrázky, které upraví dle svého uvážení.

Hodnocení:

Dostupný software: MS PowerPoint, OpenOffice, LibreOffice, grafické editory IrfanView, XnView, Gimp, Malování