29. ročník

počítačové soutěže pro ZŠ

29. 11. 2023

Archiv posledních ročníků

PC_ák 2023
Ročník 2023
PC_ák 2022
Ročník 2022
PC_ák 2021
Ročník 2021

Z ohlasů na soutěž:

Účast pro nás byla velkým přínosem, protože jsme konečně narazili na soutěž, která odpovídá záměrům naší školy s rozšířenou výukou informatiky a výpočetní techniky. V loňském roce jsme se po zvážení nepřihlásili do okresní Počítačové olympiády, protože testuje převážně zručnost žáků v počítačových hrách, což není v souladu s učebním plánem naší školy, který je postaven tak, aby v 6. ročníku žáci zvládli ovládání počítače v operačním systému Windows 2000 a 2003 a textové editory - NotePad, WordPad, MS Word, v 7. ročníku MS Excel, Zoner Callisto, v 8. ročníku MS Access a MS PowerPoint, v 9. ročníku tvorba webových stránek a programování. Navíc jsem v Pardubicích v této krajské soutěži ocenila porotu složenou z odborníků firmy COMFOR, profesionálních grafiků a učitelů střední a odborné školy. Tím více si vážím výsledků výše jmenovaných žáků.


Ráda bych poděkovala paní Reslové a celému kolektivu organizátorů za příjemnou atmosféru ve vaší škole a velmi dobrou organizaci celé soutěže. Sama jsem v letech 1995-2005 podobným způsobem připravovala "Počítačovou olympiádu" v okrese Ústí nad Orlicí a moc ráda na tyto roky vzpomínám. Nyní mohu díky vaší obětavé práci získávat cenné zkušenosti při setkání s ostatními učiteli a prožívat radost se svými žáky při samotném soutěžení.

ZŠ Ústí nad Orlicí, Komenského


Jako každoročně i letos jsme nadšeni a vděčni za pořádání této soutěže.Znovu chci poděkovat za zoganizování soutěže, za hodnotné ceny pro žáky, za atmosféru a skvělý přístup učitelů a vedení školy. Přeji do dalších ročníků náklonnost sponzorů a mnoho úspěchů i celé vaší škole.

ZŠ Lanškroun, Al. Jiráska 139


Vážení organizátoři soutěže! Každý rok se s nadšením a radostí účastníme vaší soutěže. Moc vám chci poděkovat za její zorganizování a ocenit práci, čas a nadšení s kterým do ní vstupujete. Držím vám palce, aby se vám i nadále dařilo a následovaly další ročníky. Již se těšíme na příští rok.

ZŠ Lanškroun, Al. Jiráska 139