28. ročník

počítačové soutěže pro ZŠ

30. 11. 2022

KategoriePřihlášeno žákůPočet volných míst
Grafický návrh344
Tvorba plakátu219
Tvorba prezentace 8. třída284
Tvorba prezentace 9. třída1810

Grafický návrh

Počítačová grafika se v současnosti stává moderní a rozvíjející se oblastí s širokým spektrem působnosti. Zvládnutí základů zpracování grafiky na počítači je nutnou podmínkou jak pro využívání digitální fotografie, tak pro tvorbu webu, zpracování prezentací i pokročilou práci s textem. Bez výrazného pokroku v této oblasti není možný reálný rozvoj využívání výpočetní techniky při výuce.

Při soutěži žáci vytvoří na počítači vlastní obrázek na zadané téma.

Hodnotí se originalita a estetická úroveň zpracování.

Soutěžící mohou použít vlastní grafický tablet.

Software na učebnách - nutno zvolit v přihlášce: Adobe Photoshop a Ilustrator

Free software ke stažení na všech učebnách: Zoner Callisto 5, RealWorldPaint, IrfanView, XnView, Gimp, Malování

Tvorba plakátu

Propagace akcí a dalších činností zajímavou a výstižnou grafickou podobou je dnes velmi ceněnou dovedností.

Žáci vytvoří plakát na zadané téma. K dispozici dostanou text a obrázky.

Hodnocení:

Software na učebnách - nutno zvolit v přihlášce: MS Word, Adobe Photoshop a Ilustrator

Free software ke stažení na všech učebnách: OpenOffice, LibreOffice, Zoner Callisto 5, RealWorldPaint, IrfanView, XnView, Gimp, Malování

Tvorba prezentace

Zpracování přednášek, firemních či osobních informací a jejich předvedení prostřednictvím prezenčního programu je další důležitou oblastí. Obdobně jako u internetových stránek je důležitý jak obsah a struktura, tak estetické zpracování.

Žáci vytvoří prezentaci na zadané téma. Pro soutěžní práci dostanou k dispozici texty a obrázky, které upraví dle svého uvážení.

Hodnocení:

Dostupný software: MS PowerPoint, OpenOffice, LibreOffice, grafické editory IrfanView, XnView, Gimp, Malování