29. ročník

počítačové soutěže pro ZŠ

29. 11. 2023

Zadání soutěže PC_ák 2023

Žáci v kategoriích Tvorba prezentace a Tvorba plakátu měli k dispozici tyto obrázky jpg.

Z těchto materiálů měli soutěžící vytvořit prezentaci nebo plakát. Jejich úkolem bylo stručně vypsat důležité informace, vybrat vhodné fotografie či vytvořit vlastní grafické prvky. Při vytváření prezentace museli prokázat znalosti tvorby animací, přechodů snímků a časování. Důležitou roli samozřejmě hrál i celkový estetický dojem.

V kategorii Grafický návrh tyto materiály nebyly k dispozici, práce vycházejí pouze z vlastní tvorby.

Revoluce v pohybu

Čistá energie a elektromobilita

V dnešní době, kdy se mění klima a stále důležitější se stává udržitelnost, hledáme inovativní způsoby, jak snížit negativní dopady lidské činnosti na životní prostředí. Jedním z klíčových prvků této revoluce je přechod na čistou energii a rozvoj elektromobility. Budeme se zabývat různými aspekty čisté energie a elektromobility, a to jak osobní, tak městské i meziměstské dopravy na elektřinu.

01.jpg 02.jpg 03.jpg 04.jpg 05.jpg 06.jpg 07.jpg 08.jpg 09.jpg